Putujte sa nama u posetu svetim mestima - putujemo i pišemo putopise sa naših putovanja.

Putujte sa nama u posetu svetim mestima - putujemo i pišemo putopise sa naših putovanja.

«Putujte sa Badovincima» - Popunite anketu i registrujte se za putopise.
Doživimo duhovna bogatstva pravoslavne duhovnosti kroz zajednička putovanja i objavljene putopise. Mi Upoznajmo etnografska bogatstva kraja kojeg posećujemo. Moje bogato dugogodišnje iskustvo o posetama svetim mestima počelo je davne 1991. godine posetom manastiru Lepavini. Sa blagoslovom svog duhovnog oca, sada blaženopočivšeg Arhimandrita
Gavrila (Lepavinskog)
, 2009. godine, otvorio sam svoj putopisni blog "Zapisi i reportaže" na kojem sam objavljivao tekstove o posetama svetim mestima. Napisao sam knjigu "Susreti sa svetim mestima" koju sam objavio 2013. godine. Nastavio sam da pišem i 2020. godine sam objavio knjigu “Kako sam sreo svog duhovnog oca - arhimandrita Gavrila (Vučkovića)". Odlučio sam da svoje iskustvo koje sam stekao na pokloničkim putovanjima podelim sa vama i da zajedno putujemo i zajedno posećujemo sveta mesta na Balkanu i Mediteranu.

Nenad Badovinac
Možemo zajedno...
 • Posetit ćemo sveta mesta
  Posećujući sveta mesta na Balkanu i Mediteranu naučio smo puno o duhovnosti i karakteru dobrih ljudi koji ovde žive. Na svakom novom putovanju saznajem sve više o autentičnosti svetih mesta. Manastiri su ponos i ukras hrišćanske vere. Sveti Jovan Sinait napisao je: "Anđeli su svetlo za monahe, a monaški život je svetlo za ljude".
 • Posetit ćemo važna istorijska mesta
  Prioritet zajedničkih putovanja su posete svetim mestima. Tokom putovanja, imaćemo mogućnost da posetimo istorijski važne lokacije. Poseta takvim mestima pomoći će nam da bolje shvatimo našu istoriju i kulturne vrednosti.
 • Posetit ćemo prirodne znamenitosti i odmorit ćemo se u prirodi
  Mesta koja posećujemo prelepa su za odmor i šetnju tokom kojih se možemo približiti prirodi i prirodnim lepotama. Ponekad ćemo otići do jezera ili morske plaže i zajedno odmoriti uz prirodne lepote kojima su bogati Balkan i Mediteran.
 • Upoznat ćemo etnografske vrednosti
  Želimo se približiti autentičnim karakteristikama kraja kojeg posećujemo. Posetit ćemo restorane i urbana središta gde ćemo se odmoriti od putovanja i razgovarati o iskustvima posete svetih mesta. Svako će ispričati svoje iskustvo i jedni od drugih naučit ćemo o istinskim duhovnim vrednostima koje sa putovanja nosimo kući.
 • Snimit ćemo fotografije i video materijale za uspomenu
  Napravit ćemo video priloge koji će nam ostati za uspomenu sa zajedničkih putovanja. Napravit ćemo video putopisnu reportažu koju ćemo emitovat na Putopisnim kanalu Blagovesti TV televizije.
 • Napisat ćemo putopis
  Nakon putovanja napisat ćemo i objavit putopis sa opisom našeg putovanja. Putopis će biti objavljeni na internetu i tako ćemo svoje iskustvo podeliti sa ostalima koji su zainteresovani da se približe pravoslavnoj duhovnosti. Biće to ujedno i nama za uspomenu i sećanje sa putovanja po svetim mestima.
Nenad Badovinac
Kolumnist i putopisac koji želi da motiviše mlade da više razmišljaju o zaboravljenoj duhovnosti i starije da prihvate savremenu IT tehnologiju. To je način da budemo bliži jedni drugima. Pročitajte moju biografiju:
Biografija