«PUTUJTE SA NAMA U POSETU SVETIM MESTIMA»

Putujemo zajedno i posećujemo sveta mesta
na Balkanu i Mediteranu.
«PUTUJTE SA NAMA U POSETU SVETIM MESTIMA»

Putujemo zajedno i posećujemo sveta mesta
na Balkanu i Mediteranu.
Putujte sa nama na pokloničko putovanje po svetim mestima
Želimo da doživite duhovna bogatstva pravoslavne duhovnosti na pokloničkim. Približimo se etnografskim bogatstvima kraja kojeg posećujemo. Moje bogato dugogodišnje iskustvo o posetama svetim mestima počelo je davne 1991. godine posetom manastiru Lepavini. Sa blogoslovom svog duhovnog oca, sada blaženopočivšim Arhimandritom Gavrilom (Lepavinskim), 2009. godine, otvorio sam svoj putopisni web blog "Zapisi i reportaže" na kojem sam objavljivao tekstove o posetama svetim mestima. Napisao sam knjigu "Susreti sa svetim mestima" koju sam objavio 2013. godine. Nastavio sam da pišem i 2020. godine sam objavio knjigu “Kako sam sreo svog duhovnog oca - arhimandrita Gavrila (Vučkovića)".

Odlučio sam da svoje iskustvo koje sam stekao na pokloničkim putovanima podelim sa vama i da zajedno putujemo i zajedno posećujemo sveta mesta na Balkanu i Mediteranu.

Vaš putevoditelj posvetim mestima:
Nenad Badovinac
Šta Vam nudimo...
Posetit ćemo sveta mesta
Naš dom je Balkansko poluostrvo i Mediteran. Posećujući sveta mesta ovog podneblja naučili smo puno i o duhovnosti i karakteru dobrih ljudi koji ovde žive. Na svakom novom putovanju saznajemo sve više o autentičnosti svetih mesta.Manastiri su ponos i ukras hrišćanske vere i pridonose spašavanje duše. Sveti Jovan Sinait napisao je: "Anđeli su svetlo za monahe, a monaški život je svetlo za ljude".
Posetit ćemo važna istorijska mesta
Prioritet zajedničkih putovanja su posete svetim mestima. Tokom putovanja, imamo mogućnost da posetimo istorijsko važno mesto ili arheološki lokalitet. Nećemo propustiti takvu priliku i to će nam pomoći da bolje shvatimo našu istoriju i kulturne vrednosti.
Posetit ćemo prirodne znamenitosti i odmorit ćemo se u prirodi
Mesta koja posećujemo prelepa su za opuštajuće šetnje tokom kojih se možemo približiti prirodi i prirodnim lepotama. Ponekad ćemo otići do jezera ili morskeplaže i zajedno odmoriti uz prirodne lepote kojima su Balkan i Mediteran prebogati.
Upoznat ćemo etnografske vrednosti
Želimo se približiti autentičnim karakteristikama kraja kojeg posećujemo. Posetit ćemo restorane i urbana središta gde ćemo se odmoriti od putovanja i razgovarati o iskustvima posete svetih mesta. Svako će ispričati svoje iskustvo i jedni od drugih naučit ćemo o istinskim duhovnim vrednostima koje sa pokloničkih putovanja nosimo kući.
Snimit ćemo fotografije i video materijale za uspomenu
Napravit ćemo video priloge koji će nam ostati za uspomenu sa zajedničkih putovanja i poseta Svetim mestima. Napravit ćemo video putopisnu reportažu koju ćemo emitovat na Putopisnim kanalu Blagovesti TV televizije.
Napisat ćemo putopis
Nakon naših putovanja biće napisan putopis sa opisom naših putovanja. Putopisi će biti objavljeni na internetu i tako ćemo svoje iskustvo podeliti sa ostalima koji su zainteresovani da se približe pravoslavnoj duhovnosti. Biće to ujedno i za vašu uspomenu i sećanje sa nezaboravnog putovanja i poseta svetim mestima.
Nenad Badovinac
Kolumnist i putopisac koji želi da motiviše mlade da više razmišljaju o zaboravljenoj duhovnosti, i starije da prihvate savremenu IT tehnologiju. To je način da budemo bliži jedni drugima. Pročitajte moju biografiju
Biografija