Kako do zajedničkih putovanja?
Upoznajte se sa idejom..
Vodimo vas u posetu svetim mestima, istorijskim lokalitetima, i u susret sa veličanstvenim prirodnim pejzažima. Želimo da doživite lepote pravoslavne duhovnosti tokom posete svetim mestima na Balkanu i Mediteranu. Potrebno je znati:

  • Zajedno određujemo lokaciju odakle pišemo putopise.
  • Nakon što popunite Anketu mi ćemo imati vaše kontakt podatke.
  • Naknadno određujemo sve detalje putovanja.
Detaljnije
Drugi korak je da popunite anketu i da se registrujete na sajt...
Popunite anketna pitanja, ako želite da vas povedemo u posetu svetim mestima, istorijskim lokalitetima, da vam pokažemo veličanstvene prirodne pejzaže i da vam omogućimo da doživite lepote pravoslavne duhovnosti na Balkanu i Mediteranu. Popunite anketna pitanja i registrujte se na sajt i mi ćemo vas kontaktirati kada dođe vreme za zajedničko putovanje.
Anketa i registracija
Treći korak je da zajedno posećujemo sveta mesta, pišemo putopise i stvaramo
nezaboravna iskustva
Na svetim mestima doživićemo iskustva zavisno o snazi naše vere. Naše putovanje biće zabeležno putopisom i video reportažom. To će nam biti za uspomenu sa zajedničkog putovanja. Pročitajte neke od putopisa...
Putopisi
Pogledajte video reportaže
Video reportaže mogu nam biti uspomena sa zajedničkih putovanja. Pogledajte neke od video reportaža.
Filmovi