Naučni radovi
Predstavljam vam moj lični naučni razvoj ostvaren tokom doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka univerziteta u Beogradu. Radove sam objavio u domaćim i stranim naučnim publikacijama.
Naučni radovi
Predstavljam vam moj lični naučni razvoj ostvaren tokom doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka univerziteta u Beogradu. Radove sam objavio u domaćim i stranim naučnim publikacijama.
 • Naučni rad: "Biometric Creation of Digital Signatures and Their Application in Blockchain"
  Moj naučni rad objavljen je u Springer knjizi "LNNS -Beleške o mrežama i sistemima" u kojoj autori objavljuju najnovija dostignuća iz oblasti računarskih mreža i sistema. Izdanja objavljena u LNNS-u obuhvataju nove izazove računarskih sistema i naučna područja: kibernetički sistemi, senzorske mreže, upravljački sistemi, energetski sistemi, automobilski sistemi, umrežavanja vozila, automatizacije, pametne mreže, robotika.
 • Naučni rad "Multimodal Biometric Authentication in Card Payment System" objavljen u IEEE časopisu.
  Moj naučni rad "Naučni rad "Multimodal Biometric Authentication in Card Payment" koji je bio predstavljen na 2. International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (IC-AIAI) i objavljen objavljen u IEEE časopisu.
 • Naučni rad "E-Payment System using multi-card smartcard" objavljen u Springer časopisu
  Moj naučni rad "E-Payment System using multi-card smartcard" bio je predstavljen na XIII Balkan Conference on Operational Research "Balcor 2018". Rad je objavljen u vodećem Springer časopisu koji pripada Book series: Springer Proceedings in Business and Economics
 • Naučni rad "Biometrijski autentifikacioni model elektronskog plaćanja baziran na Blockchain transakcijama"
  Povodom mog učestvovanja na 18. Međunarodnom Simpozijumu Symorg 2022. na Univerzitetu u Beogradu Fakutleta Organizacionih nauka u Beogradu. Simpozijum je održan od 11.06.-14.06.2022. i ja sam predstavio naučni rad na temu "Blockchain tehnologija u poslovnim i informacionim sistemima"
 • Naučni rad: "Klasifikacija web stranica bazirana na Support Vector Machine"
  Povodom mog učestvovanja na 13. Međunarodnom Simpozijumu ITeO 2021. na Paneuropskom univerzitetu "Apeiron" u Banjaluci, 24.09.2021. pripremio sam rad na temu primene modela mašinskog učenja u obradi prirodnog jezika.
 • Naučni rad: "Implementation of User Authentication
  System in Smart Hospital Useful in the Age of the Covid-19 Pandemic"
  Abstract: The security system for authentication and user records in a smart hospital is part of an integrated security system consisti ng of various authentication devices....
 • E-Payment system using Multi-card Smartcard
  The idea presented in this paper describes the process of electronical payment using the concept of multi-card by authentication of PIN coded from biometric fingerprint.
 • Android aplication for recording signed consents from GDPR regulation
  Mobila aplikacija koja je projektovana da obavlja proces evidencije potpisanih GDPR saglasnosti, slanje zahteva kompanijama za uvid u koje svrhe se lični podaci koriste. Aplikacija pojednostavljuje ispunjavanje zahteva fizičkog lica. Konferencija XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2018. ISBN 978-86-7680-361-3. Kliknite i pogledajte projekat na strani 1084.