Naučni radovi
Predstavljam vam moj lični naučni razvoj ostvaren tokom doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka univerziteta u Beogradu. Radove sam objavio u domaćim i stranim naučnim publikacijama.
Naučni radovi
Predstavljam vam moj lični naučni razvoj ostvaren tokom doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka univerziteta u Beogradu. Radove sam objavio u domaćim i stranim naučnim publikacijama.
Moj naučni rad objavljen u naučnom časopisu za informacionu nauku i tehnologiju ROMJIST koji je indeksiran u "Clarivate Analytics" i to: • Science Citation Index Expanded (također poznat kao SciSearch®), • Journal Citation Reports/Science Edition.
Moj naučni rad predstavljen na 2. Konferenciji sa međunarodnim učešćem "Napredne tehnologije u obrazovanju i privredi", koja je održana u Vrnjačkoj Banji, od 30. maja do 31. maja 2023. godine.
Moj naučni rad objavljen je u Springer knjizi "LNNS -Beleške o mrežama i sistemima" u kojoj autori objavljuju najnovija dostignuća iz oblasti računarskih mreža i sistema.
Moj naučni rad "Naučni rad "Multimodal Biometric Authentication in Card Payment" koji je bio predstavljen na 2. International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (IC-AIAI) i objavljen objavljen u IEEE časopisu.
Moj naučni rad "E-Payment System using multi-card smartcard" bio je predstavljen na XIII Balkan Conference on Operational Research "Balcor 2018". Rad je objavljen u vodećem Springer časopisu koji pripada Book series: Springer Proceedings in Business and Economics
Povodom mog učestvovanja na 18. Međunarodnom Simpozijumu Symorg 2022. na Univerzitetu u Beogradu Fakutleta Organizacionih nauka u Beogradu. Simpozijum je održan od 11.06.-14.06.2022. i ja sam predstavio naučni rad na temu "Blockchain tehnologija u poslovnim i informacionim sistemima"
Povodom mog učestvovanja na 13. Međunarodnom Simpozijumu ITeO 2021. na Paneuropskom univerzitetu "Apeiron" u Banjaluci, 24.09.2021. pripremio sam rad na temu primene modela mašinskog učenja u obradi prirodnog jezika.
Abstract: The security system for authentication and user records in a smart hospital is part of an integrated security system consisti ng of various authentication devices....
Mobila aplikacija koja je projektovana da obavlja proces evidencije potpisanih GDPR saglasnosti, slanje zahteva kompanijama za uvid u koje svrhe se lični podaci koriste. Aplikacija pojednostavljuje ispunjavanje zahteva fizičkog lica. Konferencija XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2018. ISBN 978-86-7680-361-3. Kliknite i pogledajte projekat na strani 1084.