publikovani naučni rad

Naučni rad "Multimodal Biometric Authentication in Card Payment System" objavljen u IEEE časopisu

Moj naučni rad "Multimodal Biometric Authentication in Card Payment" kojeg sam predstavio na
2. International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (IC-AIAI) objavljen je u IEEE časopisu.
Predstavljam vam svoj naučni rad kojeg sam prezentovao na Medjunarodnoj konferenciji o Veštačkoj inteligenciji koja je bila održana pod pokroviteljstvom IEEE organizacije, 2019. godine. Naučni rad je objavljen u časopisu: IEEE Xplore. Kompletni rad možete videti i preuzeti sa ovog linka. U nastavku sam izložio abstrakt rada i samo jedan deo korišćene literature. U slučaju da imate komentar na rad, budite slobodni da ga napišete preko kontakt forme koja se nalazi desno u header-u ovog posta. Ovaj rad možete citirati sa ovim citatom: N. Badovinac and D. Simic, "A Multimodal Biometric Authentication (MBA) in Card Payment Systems," 2019 International Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations (IC-AIAI), 2019, pp. 23-236, doi: 10.1109/IC-AIAI48757.2019.00011.

Abstract: Metoda autentifikacije koja se najčešće koristi u sistemima plaćanja bankovnim karticama je lični identifikacioni broj (PIN). Ova metoda autentifikacije ima brojne nedostatke, jedan od njih je da vlasnik kartice mora da pamti PINove od pametne kartice ili od više pametnih kartica, a drugi nedostatak je mogućnost da se PIN zloupotrebi ili korumpira. Kako bi se izbegli ovi nedostaci, razvijeno je nekoliko modela za kreiranje PIN-a iz biometrijskih podataka. Ideja za razvoj algoritma predloženog u ovom radu nastala je istraživanjem sličnih radova kao što je "Generisanje pouzdanih PIN-ova iz otisaka prstiju", Fengling Han i dr., s ciljem da se ovaj algoritam učini stabilnijim i stvori mogućnost autentifikacije bez potrebe za pohranom ličnih biometrijskih podatka vlasnika kartice. Svrha ovog rada je usavršavanje procesa unosa PIN-a, jednostavnim dodiromprsta na skener otiska prsta i fotografisanje lica vlasnika kartice.
Algoritam predstavljen u ovom radu kodira multimodalne biometrijske podatke otiska prsta i slike lica i to interpupilranih udaljenosti levog i desnog oka u 4-digitalni ili 6-digitalni PIN. Tako se kodirani PIN uspoređuje s PIN-om koji se nalazi na čipu bankovne kartice. Prednost ovog modela multimodalne biometrijske autentifikacije (MBA) je u tome što se ne zahteva usporedbu biometrijskih podataka s podacima u autorizacionom centru banke. Rezultati eksperimentalnih istraživanja potvrđuju da korišćenjem predstavljenog MBA modela korisnik kartice ne treba da pamtiPIN brojeve za obavljanje kartičnih platnih transakcija, a time je i korisničko iskustvo korisnika kartice poboljšano.

Published in: 2019 International Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations (IC-AIAI). Date of Conference: 30 September 2019 - 04 October 2019. Date Added to IEEE Xplore: 24 February 2020 ISBN Information: Electronic ISBN:978-1-7281-4326-2 . Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-7281-4327-9. INSPEC Accession Number: 19393932, DOI: 10.1109/IC-AIAI48757.2019.00011 Publisher: IEEE , Conference Location: Belgrade, Serbia
Deo literature:

[1] Anil Jain, Lin Hong, Ruud Bolle: Online fingerprint Verification, 1977.
[2] Soweon Yoon, "Fingerprint Recognition: Models and Applications",, 2014.
[3] Sankalp Bagaria (2014): „Authenticating Transactions using Bank–Verified Biometrics".
[4] Badovinac N., Simic D. (2019) E-Payment Systems Using Multi-card Smartcard. Advances in Operational Research in the Balkans. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. DOI.org/10.1007/978-3-030-21990-1_14
[5] www.w3.org/2019/04/pressrelease-wps.html.en
[6] Andrew Boyd (2009): "Comparing fingerprints", no.2529, web link: http://www.uh.edu/engines/epi2529.htm
[7] Sally Awadekreim, Izzeldin Osman: „Keystroke Dynamics Biometric for Securing PINs and Passwords", IJCSMS (International Journal of Computer Science & Management Studies) Vol. 24, Issue 01, March, 2016.
[8] Lisa S. Nelson „Biometric technology and society", Massachusetts Institute of Technology, 2011.
[9] Fengling HAN, Jiankun HU, Leilei HE, Yi Wang: „Generation of Reliable PINs from Fingerprints", School of Computer Science and Information Technology, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia.