Biografija: NENAD BADOVINAC
Biografija: NENAD BADOVINAC
osnovne informacije
Nenad Badovinac


[datum rođenja: oktobar, 1977.]

[adresa stanovanja: Beograd]

[email: nenad.badovinac@gmail.com]

[web: www.nenadbadovinac.com]

osnovne informacije i obrazovanje
Phd student: Doktorske studije studijskog programa „Informacione tehnologije", upisao je na 2015. godine na Fakultetu orgnizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Učestvovao je na više domaćih i stranih naučnih skupova o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija. Autor je više naučnih radova, koji su objavljeni u domaćim i stranim naučnim publikacijama.

Master informatike: Postdiplomske studije, smer „Elektronsko poslovanje" upisao je 2014. na istom fakultetu. Master rad bio je: „Komparativne metode mobilnih plaćanja".

Diplomirani informatičar: Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Smer: Informacioni sistemi, sa temom diplomskog rada: «Računarska simulacija rada bankarskog sistema». Srednju ekonomsku školu završio je u rodnom Bjelovaru. Od završetka osnovnih studija do danas, aktivan je na poslovima IT konsaltinga.

Radno iskustvo

2007. - danas
2007. - danas
Azelija d.o.o. Beograd - Od 2007. do danas, zaposlen na poziciji direktora i ERP konsultanta u firmi koja se bavi ERP poslovnim softverom PANTHEON (Datalab Srbija) i specijalizovanim softverom za vođenje auto-kuće CDP (MotionData-Vector GmbH, Austrija).
2004. - 2007.
2004. - 2007.
Azelija d.o.o. Konsultant u odeljenju za ERP i DMS poslovne softvere. Obavljao posao implementacije, školovanja korisnika za rad u poslovnom softveru.

2003. - 2004.
2003. - 2004.
Triglav d.o.o. Radi posao finansijskog savetovanja i prodaje finansijskih proizvoda „Triglav osiguranje". Proučavao je koncepte izrade portfelja finansijskog ulaganja za klijenta. Obavljao je poslove analiziranja financijskih izveštaja dioničkih društava radi odabira optimalnog ulaganje kapitala na tržištu vrednosnih papira. Proučavao je fundamentalne i tehničke analize kretanja cena na tržištu vrednosnih papira.
Objavljeni naučni-istraživački radovi
1
Biometric Creation of Digital Signatures and Their Application in Blockchain
Badovinac, N., Simić, D. (2023). Biometric Creation of Digital Signatures and Their Application in Blockchain. In: Sustainable Business Management and Digital Transformation: Challenges and Opportunities in the Post-COVID Era. SymOrg 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 562. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18645-5_1
2
E-Payment Systems Using Multi-card Smartcard
Badovinac N., Simic D. (2020): "E-Payment Systems Using Multi-card Smartcard". In: Mladenović N., Sifaleras A., Kuzmanović M. (eds) Advances in Operational Research in the Balkans. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer.
3
A Multimodal Biometric Authentication (MBA) in Card Payment Systems.
Nenad Badovinac, Dejan Simić: "A Multimodal Biometric Authentication (MBA) in Card Payment Systems". Proceedings of 2019 International Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations, Los Alamitos, USA (ISBN-13: 978-1-7281-4326-2), pp. 23-27, DOI 10.1109 / IC-AIAI48757.2019.00011
4
Osvrt na GDPR uredbu i sugestije za razvoj aplikacitne podrske - Review of the GDPR regulation and sugestions for the development of support application.
Badovinac N. "Osvrt na GDPR uredbu i sugestijeza razvoj aplikacitne podrske - Review of the GDPR regulation and sugestions for the development of support application.", Časopuis InfoM, br 65/2018, str 11-16. UDC: 343.45:340.134 Str.11-16.
5
Organizacioni model sistema za evidenciju korisnika pametnih bolnica.
Badovinac, N.:„Organizacioni model sistema za evidenciju korisnika pametnih bolnica", Međunarodno savetovanje na temu: „Upravljanje znanjem i informatika" Kopaonik, 12.-13. januar, 2018., IV. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika. ISBN 978-86-6211-113-5, COBISS.SR-ID 320281095. Str.30-36.
6
Model biometrijske autentifikacije u sistemu mobilnog bankarstva
Badovinac N, Simic, D.: "Model biometrijske autentifikacije u sistemu mobilnog bankarstva", The 5-th international Conference on knowledge management and informatics. Book of Proceedings, 8 - 9. January 2019. Kopaonik-Srbija. ISBN 978-86-6211-115-9. COBISS.SR-ID 327620103 Str.115-120.
7
Dizajniranje korisničkog interfejsa za evidenciju korisnika u pametnim bolnicama.
Badovinac, N.:„Dizajniranje korisničkog interfejsa za evidenciju korisnika u pametnim bolnicama", Međunarodno savetovanje na temu: „Upravljanje znanjem i informatika" Kopaonik, 12.-13. januar, 2018., IV. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika. ISBN 978-86-6211-113-5, COBISS.SR-ID 320281095. Str.19-29.
8
Android application for recording signed consents from GDPR regulation.
Nenad Badovinac, "Android application for recording signed consents from GDPR regulation", XVI International symposium: "Doing Business in the Digital Age: challenges, approaches and solutions" (pp. 683-691), SymOrg 2018, Zlatibor-Serbia, June 7-10, 2018; Organised by Faculty of organizational sciences. ISBN 978-86-7680-361-3. Str.1084-1088.
9
Automatsko generisanje programske sheme onlajn radija bazirane na kategorijama emisija.
Badovinac, N.:"Automatsko generisanje programske sheme onlajn radija bazirane na kategorijama emisija", XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina 2017. Jahorina, 22.03.-24.03.2017. ISBN: 978-99976-710-0-4 Str.613-616.
10
Electronic business in auto-house companies management of dead stock.
Badovinac, N.:"Elektronsko poslovanje u auto kućama - upravljanje mrtvim zalihama - Electronic business in auto-house companies management of dead stock" XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima. SYM-OP-IS 2016, Тара-Srbija, 20–23. септембар 2016. ISBN 978-86-335-0535-2. COBISS.SR-ID 225714444 Str.85.
11
CRM model in e-business for non-commercial online radio.
Badovinac Nenad, Đorđević Katarina:"CRM model in e-business for non-commercial online radio", International symposium SymOrg 2016 Symposium proceedings / XV International symposium. Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Enteproureship - SymOrg 2016, june 10-13, Zlatibor; Organised by Faculty of organizational sciences, Serbia. ISBN 978-86-7680-326-2, COBISS.SR-ID 223988236. Str.318-324.
it i organizaciona interesovanja
ERP softver, cDMS softver, Biometric Authentication, RSA keys, e-Payment, m-Banking, Privatnost u digitalnom svetu, CRM softver, ERP softver, Wordpress, Python.
Ostale informacije
Položena licenca za Brokera i Investicijskog savetnika pri HANFA.hr. Putopisac i bloger.