Naučni radovi
Lični razvoj tokom mojih doktorskih studija IT tehnologija ostvario sam inovacije koje sam objavio u domaćim i stranim naučnim publikacijama.