«zapisi i reportaže»

Sahrana Danica Badovinac

Sahrana na Starom groblju u Bjelovaru, 18.05.2022. Ispratili smo tetu Danu unjenoj 91. godini života.
Maj, 2022.
Sahrana Danica Badovina