blog - zapisi i reportaže
NA GROBU OCA JOVANA I OCA ARTEMIJA (RADOSAVLJEVIĆ)
U valjevskom kraju nakn posete manastiru Lelić i poklonenju moštima Svetog Nikola aVelimirovića, pošli smo u obilaza ovog kraja i došli do groba oca Artemija Radosavljevića
Novembar, 2020.
Na grobu oca Artemija (Radosavljevića)
Nakon što smo se poklonili krobu oca Jovan aRadosavljevića u manastiru Lelić mi smo seli u automobil i krenuli da vidimo grob gde je sahranjem otac Artemije, bivši vladika Raško-prizrenski. Kada smo došli do groba poklonili smo se ocu Artemiju.
Pozvali su nas na kafu i ovde smo sa ocem Varnavom seli na kafu kojo nas je poslužio. Sa nama je bila i mati Jelena i još gosti koji su došli iz daleka da se poklone grobu oca Artemija. Napravio sam nekoliko fotografija i onda nas je ocat Varnava pozvao na posluženje. Rado smo se odazvali pozivu i ušli u trpezarij. Otac Varnava nas je počastio kafom, rakijom i rahtlukom i to nam je bilo drago. Razgovarali smo o dometima vere, ali mene je zanimalo ovo prelepo mesto na kojem je sahranejen otac Artemije, bišvi vladima Raško-priizrenski.
Artemije (Radosavljević) je rođen u selu Lelić, koje je i rodno selo Svetog vladike Nikolaja. U mladosti se upoznao sa Svetim Justinom Popovićem koji je u to vreme živeo u manastiru Ćelije. Sveti Justin Popović ga je zamonašio nakon završetka bogoslovije 20. novembra 1960. godine u manastiru Ćelije. Po završetku Teološkog fakulteta u Beogradu upisao je poslediplomske studije u Atini gde je sa uspehom odbranio doktorsku disertaciju sa temom: „Τὸ Μυστήριον τῆς Σωτηρίας κατὰ τὸν Ἅγιον Μάξιμον τὸν Ὁμολογητήν (Tajna spasenja po Svetom Maksimu Ispovedniku)".[2] Potom se povlači u manastir Crna Reka gde provodi trinaest godina. Izabran je za episkopa raško-prizrenskog u maju 1991. godine. Prilikom posete potpredsednika Sjedinjenih Država, Džoa Bajdena, episkop Artemije nije dao blagoslov za Bajdenovu posetu manastiru Visoki Dečani, izdajući oštro sročeno saopštenje naslovljeno „Dečani i Bondstil — najpre Tadić sada Bajden", ali je Sveti arhijerejski sabor SPC tu odluku poništio i izrazio žaljenje zbog nje. [3] Raščinjenje i raskol: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je 13. februara 2010. privremeno razrešio episkopa Artemija od upravljanja Raško-prizrenskom eparhijom. Izvor: WIKIPEDIJA
RAzgovarali smo o veri i o tome što su se dogodili raskoli i mene je zanimalo da li postoje neke naznake da bi se mogli razgovarao o zajednici, ali koliko sam stekao utisak ipak je to teško. Nije ne moguće, ali nisam dobio neke odgovore koje bi me obradovlae da postoje zajdnički jezik za zajedništvom. Svaki nejedistvo stvara težinu, jer onda svi se trebaju trudida da se dogodi ono jedni drugima.

Mnogo mi je žao zbog takvog ne jedinstva, ali uostalom ćivimo u vremenemna gde ljudi nteško mogu zajedno tako da nije mi teško razumeti, ako se dogodi i dalje takvo ne jedinstvo.

Važno je da smo u Crkvi i da putujemo prema putem Crkve. Bio sam u kapeli i kandila svetle, ikone sijaju. Tako da drago mi je da
April, 2021.