«intervjui sa zanimljivim ljudima» sa nenadom badovincem
Intervju sa Radomirom Vučićem
Na fotografiji: Radomir Vučić i Nenad Badovinac
Nenad Badovinac: Razgovaram sa Radomirom Vučićem novinarom i politologom.
Radomire, dobro došao u emisiju „Intervjui sa zanimljivim ljudima na zanimljive teme". Boravio si u manastiru Lepavini 2010. godine. Živeo si sa bratstvom manastira tri meseca tokom 2010. godine. To je sigurno tvoje odlično i vredno iskustvo – Želim da pričam o tome. To me mnogo zanima.

Radomir Vučić: Boravio sam u manastiru Lepavini, međutim, prije nego sam boravio u Lepavini sam se na poseban način povezao sa manastirom, ocem Gavrilom i njegovim misionarskim radom. Ono što je interesantno je da se otac Gavrilo upokojio u trenutku kada je završen jedan krug njegovog poslušanja koje je dobio od mitropolita Jovana (Pavlovića), a to je da se bavi internet misionarskim radom. On je bio jedan od prvih začetnika misionarenja na internetu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja sam na taj način došao u kontakt sa ocem Gavrilom. Tada sam bio u Njemačkoj i prvi moji susreti sa manstirom Lepavinom su bili preko sajta www.manastir-lepavina.org. Bilo mi je interesantno što to nisu bili tekstovi formalno bogoslovske prirode, to su tekstovi sa crkvenim i duhovnim temama, ali sa interesantim dizajnom i grafikama. To je meni izgledalo kao pitanje, da li se može pristupiti crkvenosti na način koji nije konvencionalan, ali kasnije može i teološke teme. To je bio prvi susret. Mnogo godina kasnije došlo je do toga da se povežem sa ocem Gavrilom, prvo telefonski, a ubrzi i da budem pozvan u manastir Lepavinu i tamo da doživim mnoga interesantna iskustva.

Praktično ono što sam prepoznao posle svih ovih godina, mogu da zaključim da je otac Gavrilo manastirski tipik preneo sa Svete Gore u Lepavinu, a kasnije i u virtuelni svet.

Takva jedna škola, takvo jedno učenje o duhovnosti je fascinantno i neprocenjivo. Ja sam kroz tri meseca boravka u manastiru Lepavini shvatio da se to može prenositi, ne samo unutar manastirskih zidina već u bilo koju sferu života, pa i na internet.
Nastavak audio intervja poslušajte klikom na link ispod.

Intervu snimljen 12.10.2020. u Beogradu.
Snimio i prepisao: Nenad Badovinac