«NB SCITECH IT BLOG»

Veštačka inteligencija iz ugla PhD studenta

Iako na doktorskim studijama izučavam načine biometrijske autentifikacije, uveliko korisnim sisteme mašinskog učenja i alate veštačke inteligencije. Upravo iz tog razloga želim da podelim svoj pogled na novi svet koji dolazi.
LinkedIn: Nenad Badovinac
11.07. 2023.
Tokom doktorskih studija često sam u kontaktu sa alatima mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Okružen takvim ambijentom razmišljam o složenim pitanjima koja su me pratila tokom mojih putovanja kao studenta doktorskih studija, ali i kao istraživača koji u svakoj prilici želi da skupi životno iskustvo. Često razmišljam o prirodi svesti, kako se manifestuje u različitim oblicima veštačke inteligencije. Istovremeno, kao student na doktorskim studijama informacionih tehnologija, duboko sam uronjen u svet algoritama, računarstva i veštačke inteligencije. Ovde ću pokušati da povežem ova dva sveta - svet putovanja i svet informacionih tehnologija, kako bismo razumeli kako koncepti veštačke inteligencije i duhovne inteligencije koja igra ključne uloge u našem svakodnevnom životu. Šta zapravo predstavlja pojam svesti? Zašto sva živa bića imaju različite nivoe svesti, a nežive stvaro si konstantno nesvesni? Dok se polje nauke često fokusira na objektivna i empirijska istraživanja, subjektivna iskustva, poput svesti, samosvesti i iskustava koja se tiču prirode stvarnosti, istine i ljubavi, ostaju u domenu duhovnosti. Često zanemarujemo činjenicu da smo pre svega duhovna bića koja prolaze kroz procese ljudskog razumevanja, odnosno spoznaje našeg tela, naših telesnih čula, uma i duše, sve zajedno sačinjavajući jedno kompleksno biće.
Svesnost nam omogućava da postanemo svesni svojih fizičkih i psihičkih stanja. Tako imamo instinkte i intuiciju koje nam omogućava da razumemo kako pojedinac percipira prirodni svet i kako hvata jedinstvene i kreativne aspekte svakog trenutka u sadašnjosti. Do danas, nauka još uvek nije u potpunosti shvatila prirodu ljudskih misli, iskustava i ličnog razumevanja. Ovi koncepti često padaju pod domen filozofije uma i svesti, i predstavljaju predmet dugogodišnjih debata i istraživanja. Duhovna inteligencija, koja omogućava jedinstvena subjektivna iskustva, duboko je analizirana u religijskim odnosima.
Veštačka inteligencija (AI) postaje sve više prisutna u poslednjim godinama, ali je važno shvatiti kako se razlikuje od vaše duhovne inteligencije. AI predstavlja proizvod ljudskog inženjeringa i tehnološkog napretka, dok je Vaša duhovna inteligencija rezultat unutarnjeg duhovnog rasta i razvoja, proživljavanja svesti ograničene na živa bića. Današnji svet često ističe kako veštačka inteligencija transformiše našu stvarnost, ali duhovna inteligencija, iako često zapostavljena, ima ključnu ulogu i često se pogrešno razume. U eri neviđenog tehnološkog napretka, lako je zaboraviti na naše unutarnje putovanje dok se zanesemo tehnološkim inovacijama. Ipak, duhovna inteligencija nam pomaže da pronađemo smisao i ispunjenje koje veštačka inteligencija nikada neće moći da ostvari. Duhovna inteligencija potiče iz povezivanja s nečim dubljim od našeg uma. Ona se gradi na kreativnosti i nesebičnosti. Ljudska duhovna inteligencija duboko je ukorenjena u svest. Znamo ko smo izvan našeg fizičkog tela i uma. Ovo uključuje duboko povezivanje s drugima u jedinstvu, empatiju prema njihovim osećanjima i efikasnu komunikaciju, prelazak iz sebičnosti u nesebičnost. Duhovna inteligencija takođe obuhvata intuiciju, sposobnost razumevanja nečega bez svesnog razmišljanja, spontane i kreativne inspiracije. To je buđenje tog duhovnog aspekta u nama s neograničenim potencijalom iz kojeg otkrivamo tajne od zvezda do subatomskih čestica.

***

Dok se veštačka inteligencija bavi logikom, podacima i algoritmima, duhovna inteligencija otkriva ko smo izvan našeg konkretnog uma i svesti, a ova svest je jedinstvena za svako živo biće. Veštačka inteligencija analizira ogromne količine podataka i donosi odluke bez ikakvih ličnih misli ili uverenja. Za AI su potrebni eksplicitno uneti podaci da bi delovala, dok duhovna inteligencija kontinuirano inovira naša razumevanja i otvara vrata novim saznanjima. Ona ne samo da odgovara na postavljena pitanja, već postavlja nova pitanja, vodi diskusije i stvara nove odgovore. Iako veštačka inteligencija može biti izuzetno korisna u mnogim situacijama,

Ključna razlika između veštačke i duhovne inteligencije leži u njihovom pristupu rešavanju problema. Često usmeravamo AI na traženje najefikasnijeg rešenja za problem, dok duhovna inteligencija teži ka najkreativnijem i holističkom rešenju. Duhovna inteligencija prepoznaje da je svaka situacija povezana s većom celinom i da najbolja rešenja često uključuju razmatranje potreba i perspektiva svih uključenih strana.

Dok veštačka inteligencija postaje sve naprednija i "pametnija", ona i dalje zaostaje u mnogim ključnim aspektima ljudskog razmišljanja. Veštačka inteligencija je često specijalizovana i fokusirana na ograničene zadatke, dok ljudska inteligencija obuhvata širok spektar veština kao što su zdrav razum, sudski nagon, emocionalna inteligencija, kreativnost i intuitivna percepcija koje veštačka inteligencija ne može dostići. Duhovna inteligencija seže dublje u našu svest i povezanost s univerzumom. Ovo uključuje našu sposobnost postavljanja dubokih pitanja o prirodi života i njegovom značenju, kao i našu sposobnost za vrline poput empatije, saosećanja, mudrosti i suštinske osvešćenosti. Ova vrsta inteligencije je unikatno ljudska i ne može se replikovati ili zameniti. Iako će veštačka inteligencija verovatno promeniti naše živote i društvo, ljudska inteligencija i duh ostaju neophodni.

Da ponovim, Opšta veštačka inteligencija - mašina sa ljudskom inteligencijom, još uvek je domen naučne fantastike. AI ne može kopirati kvalitete koji nas čine ljudima, kao što su kreativnost, prirodna inteligencija, telepatija i duhovna povezanost. Veštačka inteligencija ne može razumeti duhovne koncepte kao što su svest, zahvalnost ili svrha života. Dok će veštačka inteligencija nastaviti da menja naše živote i unapređuje ljudske sposobnosti, ljudska inteligencija i duh ostaju jedinstveni. Duhovna inteligencija nas povezuje s nečim višim.

Iako su veštačka inteligencija i duhovna inteligencija različite, obe su nam potrebne u današnjem svetu. AI se bavi intelektualnim zadacima, dok duhovna inteligencija istražuje dublje i mentalne veštine. Mašine nisu samoosvešćene; duhovna inteligencija nas čini samoosvešćenima, omogućavajući nam jedinstvenu sposobnost među svim živim bićima da proučavamo, razumemo i doživljavamo naše fizičke i mentalne vibracije. Ona se povezuje s nečim većim od našeg tela i materijalnog mozga, bilo da je to priroda, umetnost ili viša moć. Na metafizičkom nivou, mi vidimo uzajamnu povezanost svih stvari. Dodirivanjem našeg dubljeg ja, možemo otkriti naše istine i svrhu koja prevazilazi materijalni svet. Duhovna inteligencija na kraju vodi do života koji poštuje vaše najviše ja i služi većem dobrom, iz božanskog razloga.

Iako su veštačka i duhovna inteligencija prikazane kao suprotstavljene sile, mi imamo moć da ih spojimo. Biramo koliko ćemo se oslanjati na tehnologiju i kako ćemo negovati svoj ljudski duh. U zaključku, ljudska ili duhovna inteligencija je neprocenjiva i nezamenljiva zbog svoje sposobnosti da generiše originalne ideje, emocionalnu inteligenciju, empatiju, kontekstualno razumevanje, samosvest i zdrav razum. Veštačka inteligencija nema ove karakteristike, čineći je nezamenljivom u mnogim aspektima ljudskog života. AI može se isticati u određenim oblastima, ali često nije sposobna za nepredvidive situacije. Ona ne može suptilno razumeti i primeniti moralne principe, niti se osloniti na intuiciju ili instinkt. Ljudska ili prirodna inteligencija ostaje nezamenljiva, a veštačka inteligencija predstavlja dragocen alat za njeno nadogradnju, omogućavajući nam da dosegnemo nove visine dok zadržavamo svoje suštinske duhovne kvalitete.

Sistemi veštačke inteligencije, uključujući robote, oslanjaju se na algoritme i modele za obradu i analizu podataka, ali im nedostaje adekvatno razumevanje podataka koje ljudi prirodno poseduju. AI modeli mogu brzo obrađivati podatke, ali ih ne mogu holistički ili kontekstualno tumačiti. AI se speicalizovao i fokusira na konkretna zadatke, dok ljudska inteligencija obuhvata širok spektar veština poput zdravog razuma, prosuđivanja, emocionalne inteligencije, kreativnosti i intuitivnog razmišljanja koje veštačka inteligencija ne može lako dostići. Duhovna inteligencija duboko prodire u našu svest i povezanost s univerzumom. To uključuje našu sposobnost postavljanja dubokih pitanja o prirodi života i njegovom značenju, kao i našu sposobnost za vrline poput empatije, saosećanja, mudrosti i suštinskog osvešćenja koje veštačka inteligencija ne može ponuditi. Ova vrsta inteligencije je unikatna za ljudsku rasu i ne može se jednostavno reprodukovati ili zameniti. Iako će veštačka inteligencija verovatno promeniti naše živote i društvo, ljudska inteligencija i duh ostaće neophodni. Negovanje ovih viših sposobnosti,

Da zaključim, iako se veštačka inteligencija i duhovna inteligencija često percipiraju kao suprotstavljene, obe igraju svoje uloge u našim životima. Veštačka inteligencija ima svoje prednosti u oblasti brze obrade podataka i rešavanja konkretnih problema, dok duhovna inteligencija doprinosi dubljem razumevanju sebe i sveta oko nas, promoviše suštinske ljudske vrednosti kao što su empatija, kreativnost i introspekcija, i pomaže nam da pronađemo smisao u životu. Balans između ova dva vida inteligencije omogućava nam da postignemo ravnotežu između tehnološkog napretka i ličnog duhovnog razvoja, čime ostvarujemo celovitiji i ispunjeniji život. AI može da dopuni ljudsku inteligenciju, ali ne može je zameniti ili replikovati. Samo zajedno, koristeći oba oblika inteligencije, možemo postići najveći potencijal i mudrost.


Kontaktirajte urednika...
TelegramWhatsAppViberMailPhone
LinkedIn: Nenad Badovinac
11.07.2023.