«IT BLOG»

Moj naučni rad prihvaćen za objavu u naučnom časopisu koji je rangiran na SCI listi (Science Citation Index)

Nakon više godina naučnog istraživanja uspeo sam završiti naučni rad koji će u julu 2023 biti objavljen u naučnom časopisu koji je rangiran na SCI listi (Science Citation Index). U ovoj objavi želim nekoliko saveta podeliti sa pratiocima mog IT bloga.
LinkedIn: Nenad Badovinac
Mart, 2023.
SCI lista (Science Citation Index) jedan je od najprestižnijih bibliografskih indeksa koji pokriva širok spektar naučnih časopisa iz različitim naučnih oblasti. Indeks naučnih citata (SCI) ili (SCIE) bibliografska je baza podataka koju je stvorio Eugene Garfield, izradio ju je Institut za naučne informacije (ISI), koji je sada u vlasništvu Thomson Reutersa (TR). Časopisi rangirani u ovoj bazi podataka smatraju se vodećim svetskim časopisima za nauku i tehnologiju zbog rigoroznog procesa odabira visokog kriterija kvalitete, uključujući originalnost, metodologiju istraživanja i inovativnost. Objavljivanje naučnog rada u časopisu koji je rangiran na SCI listi smatra se prestižnim korakom u akademskoj zajednici, jer takvi časopisi imaju visok uticajni faktor u drugim naučnim radovima. Naučni radovi objavljni u časopisu koji je rangiran na SCI listi često su prepoznati kao visoko kvalitetni i relevantni za svoju naučnu disciplinu. U ovoj blog objavi želim da podelim sa vama iskustvo objave mog naučnog rada u naučnom časopisu koji je rangiran na SCI listi.

Doktorski studiji su najviša razina akademskog obrazovanja i predstavljaju vrhunac akademskog usavršavanja. Ovi studiji su usmereni na razvoj visoko kvalifikovanih naučnika u određenim akademskim ili stručnim područjima. Doktorski studiji zahtevaju visok stepen samostalnog istraživačkog rada. Studenti provode mnoge godine radeći na svom doktorskom radu, koji je usmereno na istraživanje originalnog problema i razvoj novih saznanja u određenoj naučnoj oblasti. Uglavnom, doktorski studiji obuhvataju izradu disertacije, koja se sastoji od originalnog istraživanja iz naučnog područja studija. Također, studenti su uključeni u razne seminare, predavanja, konferencije i druge oblike edukacije i tako dodatno razvijaju akademske i stručne veštine. Doktorski studiji zahtevaju visok stepen predanosti, samostalnosti, strpljenja i marljivosti. Ovi studiji su namenjeni onima koji su željni istraživanja i spremni su uložiti trud u razvoj novih naučnih dostignuća.
Veliku zahvalnost dugujem recenzentima časopisa koji su odbili objaviti moj naučni rad, ali koji su mi dali konstuktivne predloge i pomogli unapređenju mog rada
Budite strpljivi: Objavljivanje naučnog rada može potrajati nekoliko meseci ili nekoliko godina. Budite strpljivi i nastavite raditi na svom radu dok ne bude spreman za objavljivanje. Moj rad su odbili:

1) IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence


Ovaj časopis objavljuje radove o tradicionalnim područjima kompjuterskog vida i razumevanja slika, svim tradicionalnim područjima analize i prepoznavanja uzoraka i odabranim područjima veštačke i mašinske inteligencije, s posebnim naglaskom na mašinsko učenje za analizu uzoraka.

2) IEEE Transactions on Information Forensics and Security

Ovaj časopis pokriva naučna istraživanja tehnologije i aplikacije koje se odnose na informatičku forenziku, sigurnost, biometriju, nadzor i aplikacije sistema koji uključuju ove karakteristike.
Doktorski studij su dugoročni izazov kome je potrebno planski pristupiti. Potrebno je mnogo čitati iz oblasti naučnog istraživanja, potrebno je raditi eksperimentalna istraživanja, potrebno je pisati, učestovati na naučnim konferencijama i objavljivati naučne radove. Međutim, potrebno je napraviti balans sa drugim obavezama, kao i balans između privatnog i poslovnog života.
Nekoliko saveta da Vaš naučni rad bude objavljen u časopisu rangiranom na SCI listi:
 • Napravite strategiju i plan
  Zašto želite pisati naučni rad za objavu u SCI časopisu? Želite li razviti lični naučni profil? Može li vam to pomoći da odredite časopise z akoje pišete? Uzmite u obzir njihove faktore uticaja u naučnom svetu.
  1
 • Odaberite pravi časopis i analizirajte radove u njemu
  Pručite sve abstracte radova iz poslednjih nekoliko brojave odabranog časopisa. Analizirajte pažljivo prve i zadnje rečenice. Prva rečenica (obično) sadrži "Razloge i ciljeve istraživanja", a poslednja "naučni doprinos istraživanja",
  2
 • Potreban je jasan abstract koji će privući pažnju recenzenata
  Koristite precizne reči i rečenice. Tako ćete biti sigurni da će rezenzenti razumeti vaš rad. Koristite relevantne izvore naučne literature.
  3
 • Budite uporni, čvrsti i otporni
  To su kvalitete koje možete razviti tokom vremena. Možda ove kvalitete možete dobiti u razgovoru sa ljudima koji takođe obavljuju u časopisima sa SCI liste.
  4
 • Analizirajte povratne informacije recenzenata
  Razmislite šta recenzenti žele sa svojim odgvorima. Meni su pomogli da poboljšam svoj rad. Kada ponovno pošaljete svoj rad, dodatno opišite šta ste sve izmenili. Ako je vaš članak odbijen, analizirajte povratne informacije od recenzenata,
  5
Kada ste zadovoljni sa svojim radom, pošaljite ga urednicima časopisa. Tada je najvažnije da se naoružate strpljenjem.
Kontaktirajte urednika...
TelegramWhatsAppViberMailPhone
LinkedIn: Nenad Badovinac
Mart, 2023.