«NB SCITECH IT BLOG»

Upoznavanje sa tokom procesa pisanja Doktorske disertacije

Nakon odbrane Pristupnog rada stekao sam uslove da iz odabrane teme mogu pisati Doktorsku disertaciju.
Tema mog rada je "Model autentifikacije korisnika primenom biometrije u sistemima elektronskog plaćanja".
Napravio sam plan i počeo sam pisanje Disertacije.
LinkedIn: Nenad Badovinac
11.07. 2023.
Pisanje doktorske disertacije je veliki izazov. Znam da će ovo biti dugotrajan proces koji zahteva predanost i upornost. U ovom blogu povremeno delim svoja iskustva pisanja disertacije. Nakon odbrane Pristupnog rada (10.07.2023), naredni korak uvodnog poglavlja disertacije. Uvod ima ključnu ulogu u postavljanju konteksta i svrhe disertacije. Bilo je važno jasno definisati problem istraživanja, ciljeve i hipoteze koje planiram istražiti. Istovremeno, morao sam osigurati da Uvod bude dovoljno zanimljiv i informativan kako bih privukao pažnju mog mentora i članova komisije. Nakon što sam uspešno završio uvod, nastavio sam s drugim poglavljem u kojem sam pisao o Biometriji. Ova tema je ključna za moje istraživanje, i bilo je važno detaljno proučiti dostupnu literaturu i predstaviti naučna dostignuća iz ove oblasti. U procesu pisanja, shvatio sam koliko je bitno pažljivo citirati i referencirati na izvore kako bih održao visoku razinu akademskog znanja. Kada sam završio Drugo poglavlje, bio sam spreman poslati profesoru-mentoru moj predlog. Bio sam ponosan na uspeh i nadao sam se pozitivnom odgovoru. Poslao sam predlog 18.07.2023. i s nestrpljenjem sam čekao odgovor. Ubrzo sam dobio povratne informacije koje su mi pomogle identifikovati slabosti i područja koja trebam poboljšati. Dobivanje povratnih informacija od mentora bilo je dragoceno jer mi je omogućilo da prepoznam nedostatke u radu. Osim toga, mentor mi je dao smernice i savete kako unaprediti poglavlja. Već tada sam shvatio da će pisanje Doktorske disertacije biti zahtevan i dugotrajan proces koji će zahtevati kvalitetno upravljanje vremenom. Zbog toga sam odredio glavne tačke kojih želim da se držim tokom pisanja Disertaciju. Navodim ih u nastavku:
 • Upravljanje vremenom
  Odredio sam sebi da treba da kvalitetno upravljam i planiram svoje vreme. To će mi pomoći da se koncentrišem na dva projekta, dva tima saradnika, ali prvenstveno, na moj redovni angažman u Azeliji, firmi koja se bavi implementacijom ERP softvera.
 • Postavljanje zadataka i pociljeva
  Potrebno je da osetim značaj svakog postignuća, svaki put kad završim neki od podciljeva. Da bih uspeo u tome, podelio sam projekt pisanja Disertacije na podciljeve i zadatke, na manje delove Poglavlja.
 • Planiranje vremena za odmor
  Iako je važno ostati predan pisanju Disertacije, Uplanirao sam si dovoljno odmora i pauza. Ne želim iscrpljenost i manjjak inspiracije, a za inspiraciju važan je odmor od posla.
 • Ponosni sam na svoj rad
  Želim biti ponosan na svaki korak tokom pisanja disertacije, kako na napredak tako i na stagniranje i nazadovanje. Ovo je živ projekat i nema nikakve garancije da ću ga završiti.
U ovoj prvoj fazi pisanja rada shvatio sam da sam zakoračio na izazovno putovanje za koje mi treba kontinuirana disciplina. Postavljanje ciljeva, kontinuiran rad, izveštavanje mentora pomoći će mi da dođem do svog cilja.
Važno je ostati ponosan na svoja postignuća. Bez obzira na prepreke, važno je prepoznati napore ulaganja u proces pisanja Disertacije. Kroz kontinuiran rad, upornost i strast prema istraživanju, siguran sam da možemo postati bolji istraživači. Siguran sam da moja prva faza pisanja Disertacije je početak novog, do sada najdubljeg, ličnog naučno-istraživačkog putovanja.
Moj višegodišnji rad kao direktor firme Azelija doo, koja se bavi implementacijama poslovnog ERP software, vodi me neprestano u nove poslovne poduhvate, a pisanje Disertacije predstavlja novi izazov. Organizacija vremena je važna u takvim situacijiama. Istovremeno radim sa dva tima, sa svojim kolagama sa posla i sa svojim mentorom na doktorskim studijama. To su dva tima, dva projekta, dva životna pravca i oba trebaju doći do cilja. Nema sumnje da će se tokom pisanja Disertacije pojaviti novi izazovi. Već u prvoj fazi pripremam se za upornost koja će mi sigurno trebati na ovom naučno-istraživačkom i inspirativnom putovanju.
Kontaktirajte urednika...
TelegramWhatsAppViberMailPhone
LinkedIn: Nenad Badovinac
11.07.2023.