«NB SCITECH IT BLOG»

Praktična primena prostornog računarstva (eng. Spatial Computing) i Metaverse

Dobrodošli na NB SciTech blog, gde istražujem savremene IT tehnologije i njen uticaj na poslovanje. U ovoj objavi naučit ćete šta je prostorno računarstvo i kako ono zajedno sa Metaversom transformiše industriju i poslovanje.
LinkedIn: Nenad Badovinac
Jun, 2023.
Prostorno računarstvo je koncept koji se sve više istražuje kako bi omogućio digitalnu transformaciju u industriji, posebno u oblastima koje uključuju radnike na terenu, kao što su fabrike, skladišta ili gradilišta. U suštini, prostorno računarstvo virtuelizuje aktivnosti i interakcije između mašina, ljudi, objekata i okruženja kako bi se omogućilo i optimizovalo radnje i interakcije. Ova tehnologija koristi informacije o lokaciji u odnosu na druge lokacije, čime se proširuje koncept tradicionalnog računarstva. Na primer, autonomno vozilo koristi GPS, LiDAR, senzore volumetrijske kamere i druge tehnologije da precizno odredi svoju lokaciju i udaljenost od objekata u svom voznom okruženju.
Automatizacija i interakcija između mašina i ljudi sve više postaju globalni trend. Prostorno računarstvo omogućava sinhronizovane operacije između ljudi i mašina koje rade uporedo. To je vrhunski način za optimizaciju radnih mesta na kojima učestvuju ljudi i mašine, uključujući koordinaciju rada svake mašine i radnika uključenih u proces. Spatial Computing je koncept koji se odnosi na obradu prostornih informacija i interakciju korisnika sa digitalnim sadržajem u trodimenzionalnom prostoru. Ovaj pristup integriše stvarni i virtuelni svet na način koji omogućava korisnicima da komuniciraju i manipulišu digitalnim objektima i informacijama koristeći svoje prirodne prostorne sposobnosti.
Tehnologije kao što su kompjuterski vid, senzori pokreta, proširena stvarnost (AR), virtuelna stvarnost (VR) i veštačka inteligencija (AI) se koriste u prostornom računarstvu za stvaranje interaktivnog iskustva u svemiru. Korisnici mogu da koriste gestove, pokrete, glasovne komande ili druga sredstva interakcije da kontrolišu i manipulišu digitalnim sadržajem.
Ovaj koncept ima široku primenu u različitim oblastima, uključujući simulacije, obrazovanje, dizajn, arhitekturu, medicinu, industriju i druge. Na primer, u industriji i poslovanju Spatial Computing se može koristiti za virtuelno projektovanje i simulaciju proizvodnih procesa, što omogućava bolje razumevanje i optimizaciju radnih okruženja pre nego što se fizički konstruišu. U medicini, prostorno računarstvo se može koristiti za obuku hirurga ili pružanje virtuelne terapije pacijentima.
Glavna ideja prostornog računarstva je da tehnologija treba da bude prilagođena ljudima i njihovim prirodnim načinima opažanja i interakcije sa prostorom, umesto da zahteva od ljudi da uče složene korake ili koriste tradicionalne interfejse. Interfejsi čovek-mašina se razvijaju kako bi radnicima omogućili da učestvuju u ovoj rastućoj areni prostornog računarstva. Na primer, način na koji radnici komuniciraju sa fizičkim sistemima u industrijskim okruženjima, kao što su fabrike, može biti podržan prostornim računarstvom.
Mnogi roboti na proizvodnoj liniji zahtevaju reprogramiranje kada se suoče sa novim zadatkom. Ovaj proces može zahtevati gašenje linije i specijalizovane inženjere da ažuriraju softver, stvarajući vreme zastoja i utičući na ključne pokazatelje performansi proizvodnje.

Spatial Computing i Metaverse

Dve definicije ovih pojmova zvuči zaista slično. Međutim, sa proizvodom Apple Vision Pro Apple se fokusira na stranu proširene stvarnosti (AR) dok se Metaverse Marka Zakerberga fokusira na stranu virtuelne stvarnosti (VR) .
Neke zanimljive činjenice o Apple Vision Pro: Prirodni interfejs: ✅Koristite svoj glas, ruke, oči, ✅Ljudi mogu da vam vide oči kada vas gledaju. ✅23 miliona piksela, bolje od 4k po oku i bioskopski ekran, ✅3D kamera-Snimite u 3D i gledajte nazad u 3D. ✅Prostorni zvuk koji analizira prostoriju oko vas za najbolji zvuk. ✅ Zamenite svoj monitor, TV, vrhunsku kameru,
✅ Koristite odmah sa 1000 aplikacija na Apple uređajima. ✅ Novi način da snimite fotografije i ponovo ih doživite. ✅ Prirodniji način korišćenja Zoom / FaceTime. ✅ Gledajte filmove, sport sa virtuelnim monitorom u veličini po vašem izboru. ✅ OpticID kao novi oblik autentifikacije za bolju privatnost.

U nastavku pogledajte youtube video o ovom proizvodu koji je predstavljen kao interfejs za Prostorno računarstvo. Apple za ovaj proizvod izbegava reč „metaverzum". već koristi pojam prvog „prostornog računara".
Tim Kuk je 5. juna 2023. predstavio Apple Vision Pro, svoj „prvi prostorni računar" za 3.499 $ koji će biti dostupan početkom 2024.
Iako je prostorno računarstvo još uvek u ranoj fazi razvoja, ono će sve više uticati na industrijske kompanije jer tehnologije kao što su Internet stvari (IoT), proširena i virtuelna stvarnost (AR/MR) i veštačka inteligencija (AI) postaju sve više prihvaćene a prikupljaju se i koriste novi tipovi podataka o lokaciji.

Izvori:
https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_computing
https://www.encora.com/insights/benefits-of-spatia...
https://techannouncer.com/breaking-down-the-basics...
Kontaktirajte urednika...
TelegramWhatsAppViberMailPhone
LinkedIn: Nenad Badovinac
Jun, 2023.