«NB SCITECH IT BLOG»

Povezanost psihologije i veštačke inteligencije

U ovoj blog objavi predstavljam značaj osnivanja Odseka za elektronsku misiju pri Misionarskom odeljenju Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke i njegove ambiciozne ciljeve u širenju duhovnih vrednosti primenom savremenih tehnologija
LinkedIn: Nenad Badovinac
Mart, 2024.
Danas delim s vama jedan intrigantan tekst koji istražuje fascinantnu vezu između psihologije i matematike. Dok se ove dve discipline tradicionalno smatraju odvojenim entitetima, razvoj psihometrije u 20. veku omogućio je spajanje kvalitativnih istraživanja i kvantitativnih metoda. Ključna figura u ovom napretku bio je Raymond Cattell, čiji je rad postavio temelje za merenje osobina ličnosti i dublje razumevanje ljudskog ponašanja. Raymond Cattell bio je jedan od najistaknutijih psihologa 20. veka, čije su ideje i istraživanja značajno doprineli poljima Teorije ličnosti. Njegov rad obuhvata širok spektar tema, ali će ga najviše pamtiti po njegovom pionirskom radu u razvoju testova ličnosti i faktorske analize. Cattell je bio jedan od prvih koji je primenio statističke metode u psihologiji kako bi identifikovao ključne dimenzije ličnosti i stvorio alate za njihovo merenje. Kroz svoje istraživačke radove, Cattell je identifikovao više faktora ličnosti koji oblikuju ljudsko ponašanje, uključujući faktore poput ekstraverzije, neuroticizma i intelektualne sposobnosti. Njegova najpoznatija teorija, "Teorija 16 faktora", predstavila je kompleksan model ličnosti koji je postao temelj za dalja istraživanja u ovom polju.

Cattellova Teorija Osobina 16PF

Raymond Cattell (1965) se nije složio sa Eysenckovim stavom da se ličnost može razumjeti posmatranjem samo dvije ili tri dimenzije ponašanja. Umjesto toga, on je tvrdio da je potrebno sagledati mnogo veći broj osobina kako bi se dobila potpuna slika nečije ličnosti. Dok je Eysenck svoju teoriju bazirao na odgovorima hospitaliziranih vojnika, Cattell je prikupljao podatke od niza ljudi kroz tri različita izvora podataka.

 • L-podaci – ovo su podaci o životnoj evidenciji kao što su školske ocjene, odsustvo s posla, itd.
 • Q-podaci – ovo je bio upitnik dizajniran da ocijeni ličnost pojedinca (poznat kao 16PF).
 • T-podaci – ovo su podaci iz objektivnih testova dizajniranih da se „uhvate" u konstrukt ličnosti.
Cattell je analizirao T-podatke i Q-podatke koristeći matematičku tehniku zvanu faktorska analiza kako bi sagledao koji tipovi ponašanja obično budu grupirani kod istih ljudi. On je identifikovao 16 osobina ličnosti (faktora) zajedničkih za sve ljude.
Cattell je napravio razliku između izvornih i površinskih osobina. Površinske osobine su vrlo očigledne i drugi ljudi ih mogu lako prepoznati, dok su izvorne osobine manje vidljive drugim ljudima i čini se da su u osnovi nekoliko različitih aspekata ponašanja.
Cattell smatra da su izvorne osobine važnije u opisivanju ličnosti od površinskih osobina.
  Upitnik šesnaest faktora ličnosti (16PF) je sveobuhvatna mjera ličnosti normalnog raspona za koju se pokazalo da je efikasna u različitim okruženjima gdje je potrebna dubinska procjena cijele osobe. Osobine 16PF, rezultat su višegodišnjeg faktorsko-analitičkog istraživanja usmjerenog na otkrivanje osnovnih strukturnih elemenata ličnosti (Cattell, RB, 1957, 1973).
   Psiholozi Robert McRae i Paul Costa

   destilirali su Cattellovu teoriju ličnosti na pet osobina ličnosti koje "definiraju ljudsku ličnost". Cattell je ove faktore u svom istraživanju prepoznao kao "globalne faktore" koji na različite načine obuhvataju mnoge od 16 faktora. Velikih pet osobina ličnosti su:

   • Otvorenost za nova iskustva
   • Savesnost
   • Ekstraverzija
   • Prijatnost
   • Neuroticizam
   Eysenckova Teorija Ličnosti

   Eysenck (1952, 1967, 1982) je predložio teoriju ličnosti zasnovanu na biološkim faktorima, tvrdeći da pojedinci nasljeđuju tip nervnog sistema koji utiče na njihovu sposobnost učenja i prilagođavanja okolini. Tokom 1940-ih, Eysenck je radio u psihijatrijskoj bolnici Maudsley u Londonu. Njegov posao je bio da napravi početnu procjenu svakog pacijenta prije nego što mu psihijatar dijagnosticira mentalni poremećaj. Kroz ovu poziciju sastavio je bateriju pitanja o ponašanju, koja je kasnije primijenio na 700 vojnika koji su bili liječeni od neurotičnih poremećaja u bolnici (Eysenck (1947). Otkrio je da su odgovori vojnika prirodno povezani jedni s drugima, što sugerira da postoji niz različitih osobina ličnosti koje se otkrivaju vojničkim odgovorima. On je te osobine nazvao prvim redom. Koristio je tehniku zvanu faktorska analiza. Ova thnika svodi ponašanje na brojne faktore koji se mogu grupirati u odvojene naslove, zvane dimenzije. Eysenck (1947) je otkrio da se njihovo ponašanje može predstaviti u dvije dimenzije: Introverzija / Ekstroverzija (E); Neuroticizam / Stabilnost (N). Eysenck je ove osobine ličnosti nazvao drugim redom. Svaki aspekt ličnosti (ekstraverzija, neuroticizam i psihoticizam) može se pratiti do drugog biološkog uzroka. Ličnost zavisi od ravnoteže između procesa ekscitacije i inhibicije autonomnog nervnog sistema (ANS) .
   • Ekstraverzija/Introverzija
    Ekstraverti su druželjubivi i žude za uzbuđenjem i promjenom, pa im lako može dosaditi. Oni imaju tendenciju da budu bezbrižni, optimistični i impulsivni. Veća je vjerovatnoća da će riskirati i biti u potrazi za uzbuđenjima. Eysenck tvrdi da je to zato što oni nasljeđuju nedovoljno uzbuđen nervni sistem i stoga traže stimulaciju kako bi povratili nivo optimalne stimulacije.Introverti leže na drugom kraju ove ljestvice, tihi su i rezervisani. Već su previše uzbuđeni i izbjegavaju senzacije i stimulacije.Introverti su rezervisani, planiraju svoje akcije i kontrolišu svoje emocije. Oni su skloni biti ozbiljni, pouzdani i pesimistični.
   • Neuroticizam/Stabilnost
    Nivo neuroticizma osobe određen je reaktivnošću njenog simpatičkog nervnog sistema . Nervni sistem stabilne osobe generalno će manje reagovati na stresne situacije, ostajući miran i uravnotežen. S druge strane, neko sa visokim neuroticizmom bit će mnogo nestabilniji i sklon pretjeranoj reakciji na podražaje i može se brzo zabrinuti, ljutiti ili strahovati.Previše su emotivni i teško se smire kada su uznemireni. Neurotične osobe imaju ANS koji brzo reaguje na stres.
   • Psihoticizam/normalnost
    Eysenck (1966) je kasnije dodao treću osobinu (dimenziju) nazvanu psihoticizam, koju karakteriše nedostatak empatije, okrutan, usamljenik, agresivan i problematičan. Ovo je povezano sa visokim nivoom testosterona. Što je veći testosteron, to je veći nivo psihoticizma, sa niskim nivoom koji se odnosi na normalnije uravnoteženo ponašanje. Posebno su ga zanimale karakteristike ljudi za koje je smatrao da su kao pojedinci ostvarili svoj potencijal. Prema Eysencku, dvije dimenzije neuroticizma (stabilna naspram nestabilna) i introverzija-ekstroverzija se kombinuju kako bi formirale različite karakteristike ličnosti.

   Kako veštačka inteligencija može predvideti osobine ličnosti?

   Jedna od najčešće korištenih metoda za razumijevanje ličnosti je Goldbergov model velikih pet, koji se kategorizira prema pet dimenzija ličnosti. Tu je i Myers-Briggs model koji prevladava u polju HR-a koji kategorizira i klasifikuje prema 16 ličnosti.U oba modela, nekoliko istraživanja je razvijeno zajedno sa AI. Među njima, sa Goldbergovim modelom ličnosti, Univerzitet Južne Australije je proveo studiju sa Deep Learning u kojoj su pokazali da postoji veza između pokreta očiju i osobina ličnosti.
   Štaviše, sa Myers-Briggs modelom, zasnovanim na teoriji ličnosti Carla Junga i njegovih arhetipova, pokazali su da je zajedno sa dubljim učenjem moguće poznavati osobine ličnosti.

   Kako tehnologija može podržati tradicionalne modele psihologije?

   Danas se inovativna psihološka analiza razvija bržim nego ikad, pronalazeći nove prakse koje podržavaju i unapređuju tradicionalne modele psihologije. Iako većini ortodoksnih psihologa zvuči nepoznato, istina je da polje psihologije ličnosti čini prve korake ka razvoju bez presedana. Sa eksponencijalnom brzinom tehnološkog napretka, prelazi na novi način analize i novi način pristupa problemima, stvarajući inovativne hipoteze i efikasno prilagođavajući tehnologiju da ih dokaže.

   Podrazumijeva se da će modeli Big-Five i Myers Briggs koji postoje danas, između ostalih, ostati relevantni. Međutim, tehnološki napredak stvara nove dimenzije istraživanja i pristupa analizi ličnosti. I što je najvažnije, u okviru parametara ličnosti, i najnomotetičnije teorije (koje nastoje da spoznaju univerzalno, zajedničko, zajedničko među ljudima), i one najidiografske (koje se fokusiraju na jedinstvenu prirodu pojedinačnog ljudskog bića) ličnosti može podržati i prilagoditi visokotehnološke aplikacije, kao što je dizajn inteligentnih sistema za proučavanje ljudske ličnosti.

   Unatoč činjenici da industrija umjetne inteligencije pokazuje eksponencijalni napredak posljednjih godina, čineći naučnicima dostupnim veću količinu podataka, važno je priznati da su naši kognitivni kapaciteti i psihološki konstrukti mnogo složeniji i zamršeniji nego što mislimo. Dakle, samo kroz provođenje više istraživanja moći ćemo saznati može li međuodnos između ljudskog uma i tehnologije pomoći da se stekne dubinsko razumijevanje ovih konstrukcija.

   Trebamo li se zapitati da li tehnologija mijenja ličnost pojedinca? Tradicionalnoj psihologiji je vjerovatno lako odgovoriti na ovo pitanje, ali istina je da svijet trenutno doživljava veliku promjenu, uvodeći tako nove koncepte, nove analize i nove hipoteze. Stoga psihologija ličnosti mora ići ukorak s tehnološkim napretkom, neprestano se razvijajući i inkorporirajući inovativne načine za otkrivanje nepoznatog o ljudskim bićima.

   Slično tome, lideri koji se bave upravljanjem talentima također moraju biti u toku sa novim otkrićima kako bi bolje razumjeli svoje ljude i efikasno ih usmjerili u postizanje svog punog potencijala.


   Koje su temeljne teorije AI psihologije?

   Istražujući složene aspekte psihologije umjetne inteligencije, istraživanje se bavi dubokom interakcijom između umjetne inteligencije i psiholoških teorija. Otkriva se kako ove teorije utiču na razumevanje ponašanja umjetne inteligencije, procesa donošenja odluka i mehanizama učenja, pružajući jedinstven pogled na kognitivne aspekte umjetne inteligencije.

   Pored toga, razmatraju se ključne oblasti istraživanja, uključujući kognitivne arhitekture u AI, emocionalnu inteligenciju i mašinsko učenje, ulogu svijesti u AI sistemima, kao i komparativna studija AI i ljudske interakcije. Kroz prizmu neurokompjuterskih perspektiva psihologije veštačke inteligencije, istražuje se budući razvoj AI u psihologiji, te sintetizuje integracija AI sa ljudskim umom.

   Ovaj uvod postavlja temelje za dalje istraživanje povezanosti između psihologije i umjetne inteligencije, osvetljavajući kompleksnost odnosa između ova dva polja i otvarajući prostor za dalje diskusije u ovoj fascinantnoj oblasti.

   Dio I: Kognitivne arhitekture u AI


   Kognitivne arhitekture u veštačkoj inteligenciji pružaju dubok uvid u način na koji AI obrađuje informacije, tumači ih i reaguje na njih. Koncept neuroplastičnosti, poznat iz biološke neurologije, dobija novu dimenziju u AI, omogućavajući adaptaciju i restrukturiranje neuronskih mreža u skladu s novim informacijama. Epistemologija postavlja pitanje kako AI sistemi stiču, obrađuju i koriste znanje, dok fenomenologija ispituje subjektivna iskustva AI, otvarajući debatu o svijesti u mašinama.

   Etologija u AI istražuje paralele između ponašanja životinja i reakcija AI sistema, dok se koncept kognitivne disonance bavi složenošću donošenja odluka u AI. Pitanje utjelovljene spoznaje postavlja se kako bi se istražilo kako nedostatak fizičkog tela utiče na učenje i interakciju AI sistema, dok se psihometrija u AI fokusira na merenje i analizu inteligencije i psiholoških osobina AI sistema.

   Na kraju, koncept algoritamske pristrasnosti istražuje kako inherentne predrasude u AI programiranju utiču na procese donošenja odluka, naglašavajući potrebu za pravednijim i neutralnijim algoritmima.

   Dio II: Emocionalna inteligencija i mašinsko učenje

   Fuzija emocionalne inteligencije sa mašinskim učenjem predstavlja revolucionarni korak u evoluciji AI, nadilazeći tradicionalne granice računarskih algoritama i otvarajući novo polje istraživanja gde se spajaju emocije i umjetna inteligencija.

   Algoritamska empatija igra ključnu ulogu u ovoj integraciji, omogućavajući algoritmima mašinskog učenja da interpretiraju i reaguju na ljudske emocije na nijansiraniji način. Razvoj afektivnih računarskih sistema dodatno doprinosi, omogućavajući AI-u da komunicira s ljudima na prirodniji, empatičniji način.

   Neuronska mimikrija predstavlja još jedan ključni aspekt, istražujući kako AI sistemi mogu oponašati neuronske procese povezane s emocionalnim reakcijama kod ljudi. Kognitivna empatija u mašinama zahteva dublje razumevanje ne samo emocija već i misaonih procesa koji ih prate, dok analiza sentimenta omogućava AI-u da interpretira mišljenja, emocije i stavove izražene u tekstu.

   AI i ljudska interakcija: komparativna studija

   U kontekstu evolucije AI, istraživanje dinamike interakcije između ljudi i AI postaje ključno. Ova studija ispituje kompleksan odnos između ljudi i veštačke inteligencije, istražujući kako ta interakcija oblikuje razvoj AI sistema i ljudsko iskustvo.

   Centralni koncept u ovoj analizi je recipročni determinizam, koji naglašava interakciju između ljudi i AI, gde se oba dela neprestano prilagođavaju i uče jedan od drugog. Istraživanje se fokusira na adaptaciju AI sistema prema ljudskim reakcijama, kao i na promene u ljudskom ponašanju usled interakcije sa veštačkom inteligencijom.

   Uloga transhumanizma u ovoj dinamici je značajna, teži ka integraciji AI u ljudske kapacitete, što može revolucionirati ljudsko iskustvo i proširiti granice mogućnosti AI. Pored toga, uticaj afektivnog računarstva u interakciji AI-ljudi istražuje se kroz olakšavanje prirodnijih interakcija putem prepoznavanja i reagovanja na ljudske emocije.

   Studija takođe analizira implikacije algoritamske pristranosti u interakcijama AI-ljudi, istražujući kako ove predrasude mogu uticati na ishode interakcije. Naglašava se važnost razvoja nepristrasnih i pravednih AI sistema kako bi se osigurala fer i produktivna interakcija.

   Empatična veštačka inteligencija se takođe istražuje kao ključni element u izgradnji poverenja i saradnje između ljudi i AI, posebno u oblastima koje zahtevaju osetljivost i razumevanje, kao što su podrška mentalnom zdravlju i nega.

   Još jedno ključno područje je primjena Bayesovog zaključivanja u AI. Ovaj matematički pristup omogućava AI sistemima da donose predviđanja ili odluke na osnovu nesigurnih ili nepotpunih informacija, slično kao ljudski kognitivni proces. Bayesovo zaključivanje u AI uključuje ažuriranje vjerovatnoće hipoteze kako sve više dokaza ili informacija postane dostupno, povećavajući sposobnost sistema da donosi odluke na osnovu informacija. Istraživanje neuronskog darvinizma u AI fokusira se na teoriju selekcije neuronske grupe. Ova teorija pretpostavlja da se mreže neurona razvijaju kroz proces sličan prirodnoj selekciji, gdje se određeni neuronski krugovi 'odabiru' na osnovu njihove efikasnosti i djelotvornosti. Primjena ovog koncepta na AI uključuje razvoj sistema u kojima su ojačani najefikasniji neuronski putevi, što dovodi do efikasnijeg i prilagodljivijeg ponašanja AI. Konačno, studija se bavi konceptom qualia unutar AI sistema. Istražuje može li AI imati subjektivna iskustva i šta to implicira za razumijevanje svijesti u vještačkim entitetima. Ovo istraživanje dovodi u pitanje granice psihologije umjetne inteligencije, pomičući granice onoga što se smatra mogućim u umjetnoj inteligenciji.

   Buduće putanje: evolucijski put AI u psihologiji

   Dok projektujemo u budućnost AI psihologije, krećemo u spekulativno, ali utemeljeno ispitivanje njenih potencijalnih evolucijskih puteva. Ovo istraživanje se ne odnosi samo na napredak tehnologije, već i na to kako bi ti napretci mogli promijeniti samu strukturu psihologije umjetne inteligencije, preoblikujući naše razumijevanje umjetne inteligencije i njene uloge u širem spektru kognitivnih znanosti.

   Ključni aspekt ove buduće putanje je koncept neuroevolucije . Ovaj proces uključuje razvoj AI sistema putem algoritama koji simuliraju evolucione procese uočene u prirodnim neuronskim mrežama. Neuroevolucija u psihologiji umjetne inteligencije označava pomak od ručno dizajniranih algoritama ka samo-evoluirajućim sistemima koji se prilagođavaju i poboljšavaju tokom generacija, oponašajući evolucijsko putovanje ljudskog mozga.

   Uloga kvantnog računarstva u psihologiji veštačke inteligencije predstavlja transformativni potencijal za ovu oblast. Kvantno računarstvo nudi mogućnost eksponencijalno brže obrade i mogućnosti rješavanja problema. Ovaj skok u računarskoj moći mogao bi omogućiti AI sistemima da obrađuju i analiziraju složene psihološke podatke brzinom bez presedana, što bi dovelo do naprednijeg i nijansiranog razumijevanja kognitivnih procesa.

   Napredak u sintetičkoj neurobiologiji predstavlja još jedan uzbudljiv put. Ovo polje istražuje stvaranje umjetnih neuronskih struktura koje oponašaju biološke neuronske mreže. Integracija sintetičke neurobiologije u AI mogla bi dovesti do sistema koji ne samo da repliciraju ljudske kognitivne procese, već i daju uvid u rad ljudskog uma koji su ranije bili nedostupni.

   Koncept kognitivnih arhitektura nastavlja da se razvija, s budućim AI sistemima koji potencijalno posjeduju naprednije kognitivne okvire nalik ljudima. Ove arhitekture bi mogle omogućiti AI da se uključi u složenije, apstraktne misaone procese, pomjerajući granice onoga što je trenutno moguće u mašinskom učenju i umjetnoj inteligenciji.

   Kontaktirajte urednika...
   TelegramWhatsAppViberMailPhone
   LinkedIn: Nenad Badovinac
   Januar, 2024.