«NB SCITECH IT BLOG»

Koordinatorska uloga i inicijative Odseka za elektronsku misiju u Misionarskom odeljenju Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke

Predstavljanje aktivnosti Odseka za elektronsku misiju u okviru Misionarskog odeljenja Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke gde sam imenovan za koordinatora
LinkedIn: Nenad Badovinac
Mart, 2024.
Nova era elektronske misije u pastirskoj brizi odavno je otvorena. Sa sve većim značajem savremene IT tehnologije u našim životima crkva prepoznaje potrebu da se prilagodi i iskoristi savremene IT alate u svojoj misiji. U tom cilju, nedavno je osnovan Odsek za elektronsku misiju, koji nasleđuje viziju i duhovno misionarsko nasleđe sada upokojnog visokoprepodobnog Arhimandrita Gavrila Vučkovića igumana manastira Lepavine. Ovaj Odsek ima za cilj da uspostavi jače prisustvo pravoslavne pastirske brige na internetu koristeći različite elektronske kanale, kako bi se Božija reč proširila svetom. U ovoj blog objavi, upoznajem vas sa novoosnovanim Odsekom za elektronsku misiju i sa njegovim opštim ciljevima koje su u duhu savremene IT tehnologije i jačanja čovekovih duhovnih vrednosti. Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka se uvek ponosila svojim duhovnim nasleđem, ali i otvorenosti za informaciono-tehnološke naučne spoznaje. Osnivanje Odseka za elektronsku misiju inspirisan je vizijom Arhimandrita Gavrila Vučkovića, čija je elektronska misija bila pionirska u vreme kada je primena IT tehnologija u službi pastirske brige bila u razvoju. Danas se osnivanjem Odseka za elektronsku misiju nastavlja njegovo delo koristeći savremene tehnološke alate.

Odsek Misionarskog odeljenja koji se odnosi na elektronsku misiju planira analizu čitavog digitalnog prostora Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke. Potencijal internet tehnologija biće dostupniji vernicima kako bi im se dodatno približio duhovni život. Dok će glavni strateški cilj Odseka biti proučavanje mogućnosti primene IT tehnologije za razvoj internet misionarenja i širenja reči našeg Spasitelja: „Idite dakle i naučite sve narode..." (Mt. 28,19).

OSTALI CILJEVI:
• Širenje Crkvene misije u Internet sferi.
• Poboljšanje promocije pravoslavnog načina života putem interneta.
• Podsticanje upotrebe IT tehnologije u službi crkve.

MISIJA:
• Primena savremenih informacionih tehnologija u misiji približavnja Pravoslavne Crkve vernicima i negovanje hrišćanskog načina života sa osnovnim usmerenjem na prenošenje iskustva Svete Liturgije ličnim učešćem osobe u životu Crkve.

MOTIV:
• "Nemoguće je zaustaviti razvoj tehnologije i zato je potrebno uložiti dovoljan napor da se tehnologija iskoristi za dobrobit Crkve i vernika", Arhimandrit Gavrilo (Vučković).

Kratkoročni ciljevi
 • 1. Kreiranje društvenih medijskih naloga
  Motivisati kreiranje profila na popularnim društvenim mrežama poput Facebook, Instagram, Twitter, i LinkedIn. Kreirati inspirativne verske citate, slike, kratke tekstove koji promovišu pravoslavni način života.
 • 2. Pisanje blog postova
  Motivisati kreiranje web blogova i video blogova na crkvenim web stranicama sa verskim poukama, savetima za duhovno uzrastanje. Blog postovi mogu biti jednostavni za pisanje, ali imaju veliki potencijal da privuku nove čitaoce
 • 3. Kreiranje mobilnih aplikacija
  Izrada digitalnih aplikacija koje vernicima omogućavaju pristup verskim sadržaja putem pametnih telefona.
 • 4. Organizacija online duhovnih susreta
  Organizacija video konferencija i webinaragde vernici mogu zajedno diskutovati o verskim temama i deliti svoja duhovna iskustva. Ovo je jednostavan način da se izgradi i ojača duhovna veza u zajednici vernika.
 • 5. Pružanje informatičke podrške
  Pružanje stručne informatiče pomoći drugim odsecima Misionarskog odeljenja koji nemaju dovoljno resursa ili znanja da efikasno koriste IT tehnologiju.
 • 6. Obuka novih članovatima Odseka za elektronsku misiju
  Organizovanj obuke i radionice za nove članove Odseka za elektronsku misiju kako bi se unapredile veštine u radu sa internet tehnologijama i efikasno upravljalo elektronskom misijom Eparhije. Osigurati da članovi tima budu upoznati sa verskim principima i vrednostima Crkve kako bi mogli da prenesu na digitalni prostor relevantan misionarski sadržaj.
 • 7. Analiza postojećihprofila društevnih mreža u svrhu pronalaska profila vernika koji daju podršku Crkvi
  Pronalaženje profila vernika koji daju podršku crkvi. Organizacija podrške za takve vernike (njihovo gostovanje na radiju Slovoljubve ili TV Hram).
Osnivanje Odseka za elektronsku misiju pri Misionarskom odeljenju Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke predstavlja korak više ka približavanj crkve savremenom digitalnom dobu. Inspirisan duhom vizionara poput Arhimandrita Gavrila Vučkovića, ovaj odsek ima za cilj da širi Božiju Reč kroz elektronske kanale i da poveže vernike širom sveta.

U jednom razgovoru sa upravnikom Misionarskog odeljenja i idejnim tvorcem Odseka za elektronsku misiju, prezviterom dr Oliverom Subotićem, saznao sam njegovo zanimljivo iskustvo. Naime, nakon osnivanja Misionarskog odeljenja u čijem sastavu je i Odsek za elektronsku misiju, otac Oliver je slučajno u parohijskom domu crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu dohvatio knjigu koja se pomalo razlikovala od ostalih u polici. Kada je otvorio knjigu na slučajno odabran list, ispred njega se pojavila slika Arhimandrita Gavrila Vučkovića za kojeg sam napisao da je bio začetnik primene savremenih IT tehnologija u službi pravoslavne pastirske brige.
U svetu koji je sve više povezan putem interneta i tehnologije, smatram da je osnivanje Odseka za elektronsku misiju od vitalnog značaja za crkvu. Ovaj odsek brinuće da duhovne vrednosti postanu sve prisutnije u digitalnom svetu. Kroz pametno korišćenje tehnologije i inspiraciju duhovnog života, Odsek će nastaviti da predvodi elektronsku misiju širenja Božije reči širom sveta. Inspirisan vizijom Arhimandrita Gavrila Vučkovića, ovaj odsek ima potencijal da promeni način na koji crkva komunicira sa svojim vernicima i sa svetom u celini.
U svetu koji se suočava sa mnogim izazovima i podelama, inicijativa osnivanja Odseka za elektronsku misiju kao sastavnog dela Misionarskog odeljenja predstavlja tačku jače povezanosti vernika sa savremenim IT tehnologijama.
Kontaktirajte urednika...
TelegramWhatsAppViberMailPhone
LinkedIn: Nenad Badovinac
Mart 2024.