«NB SCITECH IT BLOG»

Utisci sa Druge konferencije sa međunarodnim učešćem o naprednim tehnologijama u privredi i obrazovanju, 2023.

Moj naučni rad predstavljen je na 2. konferenciji sa međunarodnim učešćem "Napredne tehnologije u obrazovanju i privredi", koja je održana u Vrnjačkoj Banji, od 30. maja do 31. maja 2023. godine. Rad je fokusiran na razvoj sistema koji se prilagođavaju okruženju i tehničkim mogućnostima za biometrijsku autentifikaciju. Konferencija je bila prilika za razmenu ideja i dosadašnjih iskustva između naučnika iz oblastiprivrede i obrazovanja.
LinkedIn: Nenad Badovinac
Jun, 2023.
Posebno iskustvo i inspiraciju doživeo sam na ovoj, po mnogo čemu posebnoj naučnoj konferenciji. Konferencija je bila mesto okupljanja mnogih kompetentnih stručnjaka iz oblasti naprednih tehnologija u obrazovanju i privredi. Ovaj skup bio je svojevrsna platforma za razmenu ideja i rezultata istraživanja, i mnoge od prisutnih podstakao je na razvoj odnosa i izgradnju novih mostova između tehnološkog znanja i ličnih kontakata naučnika. Ova konferencija je bila izvanredna prilika da se družimo, da izrazimo interesovanje za budući zajednički naučni rad i da razvijemo prijateljske odnose, kako bi usaglasili potrebu za istraživanjem i potrebu za razumjevanje naučne zajednice.

Moj rad baziran je na potrebnoj sigurnosti između informacionih sistema i čoveka. S obzirom na brzi razvoj tehnologije i sve veći broj pretnji digitalnoj sigurnosti, pričao sam o adaptivnoj biometrijskoj autentifikacija koja je postala ključni element u obezbeđivanju pouzdane zaštite korisnika i njegovog digitalnog identiteta.
Moj rad fokusira se na razvoj adaptivnih biometrijskih sistema koji koriste različite biometrijske karakteristike jedinstvene za svakog pojedinca, kao što su otisak prsta, prepoznavanje lica ili glasa. U današnjem digitalnom dobu, kada su pitanja sigurnosti i zaštite identiteta od izuzetne važnosti, adaptivna biometrijska autentifikacija postaje ključni faktor u osiguravanju bezbednosti korisnika. Ona koristi jedinstvene biometrijske karakteristike pojedinaca kako bi omogućila sigurnu autentifikaciju. Međutim, ključni izazov u ovom području je razviti sisteme koji mogu pratiti i prilagoditi se različitom okruženju i tehničkim mogućnostima u kojima se korisnik nalazi. Jedna od najvećih prednosti adaptivne biometrijske autentifikacije je upravo sposobnost prilagođavanja razlicitim uslovima u kojima korisnik koristi proces autentifikacije. Na primer, model koji sam predstavio na konferenciji u stanju je da prepozna i verifikuje korisnika čak i kada se njegova primarna fizička karakteristika postane nedostupna uodređenim uslovima. Ovo otvara vrata za brojne primene u oblastima kao što su bankarstvo, zdravstvo, putovanja i slično.
Na konferenciji sam imao mogućnost da čujem predavanja drugih istraživača koji su takođe radili na različitim aspektima primene naprednih tehnologija u privredi i obrazovanju. Oduševljen sam koliko je napredak ostvaren u ovoj oblasti i koliko su inovativni pristupi primenjeni. Osim stručnih diskusija, konferencija je bila prilika za izgradnju prijateljstava i povezivanje sa ljudima koji svoj trud ulažu u nova istraživanja. Tokom neformalnih susreta, razgovarali smo o našim istraživanjima, delili iskustva i inspirisali jedni druge. Bilo mi je posebno iskustvo kada smo se organizovali i zajedno posetili restoran na proplanku iznad parka u Vrnjačkoj Banji iz kojeg smo imali poseban pogled i poseban ambijent za razgovor. Upravo tamo došle su ideje za medjusobne posete i naredna druženja koja od danas planiramo. Naglasili smo tada važnost medjuljudske interakcije i razmene znanja i to sveupravo u neformalnim razgovorima.
Jednu od ideja izneo je Ivan koji je rukovodilac jednog rudnika u Srbiji. On je predložio da posetimo rudnik i da se spustio na 700 metara dubine gde bi u posebnim uslovima posetili tamošnji kafić i popili kafu.

Tokom popodneva šetali smo parkom i ja sam tada primetio jednog prosjaka koji je stao pored mene kada sam kupovao knedle na kiosku. Ne znam da li je bio gladan, ali nije me ništa tražio. Možda je jednostavno hteo da ga primetim i da razmišljam da osim razvoja IT tehnologije razmišljati i o onim ljudima koji su daleko od primene IT tehnologije u svakodnevnom životu, koji su jednostavno tu pored nas i koji očekuju od nas naučnika da mislimo o njima i njihovim osnovnim potrebama za život. Ponekad imam osecaj da ljudi razvijaju tehnologiju ne zbog nas ljudi, nego zbog same tehnologije zanemarujući licni razvoj koji se ogleda i u odnosu nas prema onima kojima smo potrebni i koji zavise od nas.
2. Konferencija sa međunarodnim učešćem Napredne tehnologije u obrazovanju i privredi, Vrnjačka Banja, Hotel „Kralj", 30.maj – 31. maj 2023.
Sada, nakon povratka sa konferencije, osećam se obnovljenim i inspirisanim za nastavak svog istraživanja. Povezivanje sa kolegama i deljenje ideja dalo mi je novu perspektivu i motivaciju za dalji rad. Naučna zajednica je mesto koje pruža ne samo izvanredne mogućnosti za razvoj tehnologija, već i za licni razvoj. U zaključku, želim da istaknem važnost naučnih konferencija, kao što je bila ova u kojoj smo mogli da se družimo, izrazimo interesovanje za zajednički naučni rad i darazvijemo prijateljstva. Kroz usaglašavanje ljudske interakcije i tehnološkog znanja, otvaramo vrata ka novim mogućnostima u privredi i obrazovanju. Hvala na pažnji za ovaj tekst i neka nas nova naučna saznanja vode ka boljoj i srećnijoj budućnosti!
Kontaktirajte urednika...
TelegramWhatsAppViberMailPhone
LinkedIn: Nenad Badovinac
Jun, 2023.