«IT BLOG - nenad badovinac»

Kako eFiskalizacija i Pantheon WebLight mogu razviti sektor malih biznisa?

Proces eFiskalizacije u Republici Srbiji se uveliko implementira što znači da počinje sa radom novi model fiskalizacije. Stare fiskalne kase odlaze u penziju. S obzirom na to da je prelazni period počeo prošle godine, imali smo dosta vremena da se prilagodimo novom pravilu fiskalizacije. U nastavku sledi kratak osvrt na preduslove i korake koji su potrebni da bi se postigla efikasne tranzicija. Sa našim poslovnim sistemom Pantheon WebLight, proces eFiskalizacije može vam pomoći da podignete svoj biznis. Vi nam pošaljite kontakt i moje kolege i ja ćemo se pobrinuti da vam pomognemo da podignete i uskladite vaš mali biznis sa novom erom fiskalizacije u Srbiji.
Mart, 2022.
Šta je tačno eFiskalizacija?
Novi model fiskalizacije podrazumeva upotrebu potpuno novih hardverskih i softverskih rešenja u odnosu na ona koja su do sada postojala. To znači da postojeće fiskalne kase neće biti osposobljene za novu fiskalizaciju. Promene koje se zahtevju od firmi je izmena poslovanja i način funkcionisanja.

Nekoliko čestih pitanja:
Želim da vam pomognem sa odgovorima na nekoliko čestih pitanja:

 • Šta je bezbednosni element? Bezbednosni element je obavezan deo svakog fiskalnog računa i može biti softverski ili hardverski. Bezbednosni element izdaje Poreska uprava i personalizovan je za svakog obveznika i njegov poslovni prostor, samim tim se sprečava zloupotreba podataka i korišćenje tuđih bezbednosnih elemenata.
 • Gde da nabavim bezbednosni element? Da biste dobili bezbednosni element (BE) potrebno je prijaviti se preko elektronskog servisa za fiskalizaciju (ESF) kojem možete pristupiti putem portala ePorezi. Nakon pripreme bezbednosnog elementa, u vidu pametne kartice, za određeni prostor obveznik dobija obaveštenje da može preuzeti svoj bezbedonosni element u nadležnoj filijali Poreske uprave na šalteru "Vaš poreznik".
 • Šta je ESIR? ESIR- Elektronski sistem za izdavanje računa. Drugim rečima ESIR predstavlja online fiskalnu kasu koja izdaje račune u elektronskom ili papirnom obliku. Račun se kroz online kasu izdaje kada se unesu osnovni podaci o prometu, a može biti softverski ili hardverski element.
 • Šta je L-PFR? L-PFR je Lokalni procesor fiskalnih računa. Lokalni procesor fiskalnih računa može biti hardverski ili softverski element. Da bi L-PFR bio validan treba da ima mogućnost komunikacije sa: sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF), elektronskim sistemom za izdavanje računa (ESIR), i najvažnije, komunikaciju sa bezbedonosnim elementom. Iščitavanje podataka iz L-PFR-a možete učiniti na dva načina: lokalnim ili internet iščitavanjem.
 • Šta je V-PFR? V-PFR je Virtuelni procesor fiskalnih računa.V-PFR predstavlja softver za čiji rad je potrebna internet konekcija. V-PFR sadrži bezbedonosni element i povezan je sa SUF-om kome šalje fiskalne račune. Funkcija virtuelnog procesora fiskalnih računa jeste da prilikom izdavanja računa pretvara račun iz elektronskog sistema za izdavanje računa (ESIR) u fiskalni račun, koji dalje prosleđuje SUF-u.
  Da li su mali biznisi spremni za novu fiskalizaciju?

  Novi sistem fiskalizacije ima nedostatke i prednosti. Kao mana sistema ističe se uvođenje i korišćenje stalne Internet veze, kao i troškovi njenog održavanja i troškovi implementacije novog sistema. S druge strane, korisnici će ostvariti koristi pojednostavljenja procesa i s tim povezanih ušteda, gde više neće biti u obavezi da fiskalizuju/defiskalizuju kase, obavljaju servisiranje uređaja, štampaju dnevne izveštaje, štampaju i čuvaju kontrolne trake itd. Zbog promene koja je praktično nastala iznenada, u par meseci, i to u vremenu epidemije koronavirusa, država je odlučila da pomogne svim pravnim subjektima koji će izdavati fiskalne račune. Subvencionisala je na dva načina, na prvom mestu dala je 100 evra za svaku poslovnu lokaciju na kojoj se radi i dodatnih 100 evra za svaki elektronski uređaj, odnosno kasu koja će se koristiti u radnom prostoru. Oni koji su podneli zahtev za subvencije, do sada su već dobili novac. Sve što obveznik fiskalizacije, odnosno korisnik subvencije treba da učini jeste da otkuca bar jedan fiskalni račun na bilo koji iznos najkasnije do 30. aprila 2022. godine.

  Azelija doo je za svoje partnere u saradnji sa Datalab Srbija obezbedila novi softverske pakete koji su spremni za novi sistem fiskalizacije. Predstavljamo vam softver Pantheon WebLight koji je jednostavan program za izdavanje i prijem računa, ePoslovanje, skladišno poslovanje, vođenje putnih naloga, evidenciju radnog vremena i brz pregled poslovanja.

  Sa Datalab paketima dočekajte spremni novi model fiskalizacije. Odaberite pouzdano rešenje za vaše poslovanje. Javite nam se kako bi vam pomogli da vam instaliramo naš poslovni softver i da dočekate spremni rešenje za fiskalizaciju. Javite nam se i mi ćemo vam prezentovati softversko rešenje PANTHEON Web Light kojeg možete koristite BESPLATNO do 31.5.2022, i kasnije za 14,90€ / mesečno.
  PANTHEON Web Light
  Sa poslovnim programom na web-u, brzo i jednostavno možete izdavati račune. Vaši partneri u program se automatski uvoze iz registra poslovnih partnera čime se skraćuje vreme unosa podataka i smanjuje se mogućnost grešaka. Kada izdate fakturu takođe se automatski smanjuje vrednost i količina zaliha. Naš online poslovni program omogućava prikaz izdatih računa, zatvaranje blagajne, unos klijenata i potvrdu računa.
  Kontaktirajte urednika...
  TelegramWhatsAppViberMailPhone
  Šta online poslovni program PANTHEON Web omogućava?
  PANTHEON Web - BESPLATNO do 31.5.2022.
  • Izdavanje ponuda i predračuna
  • Izdavanje računa/fiskalizacija
  • Knjiga izdatih računa
  • Unos primljenih računa
  • Prenos robe između skladišta
  • Interni prijemi i interna izdavanja
  • Zaduženje i razduženje gradilišta i radionica
  • Inventar/popis zaliha sa kreiranjem manjka i viška
  • Kreiranje promjena cijena/nivelacija
  • Blagajničko poslovanje – obračun, zaključak blagajne
  • Skladište i zalihe
  • Mogućnost povezivanja sa bazom knjigovođe
  • Skeniranje i potvrđivanje dokumenata
  • eDokumentacija (DMS)
  • Pristup podacima 24h
  • Čuvanje podataka na CLOUD-u sa izradom backup podataka

  Kako možete uz PANTHEON Web Light unaprediti vaš mali biznis? Klijent sam izdaje i unosi dokumente, knjigovođa sa druge strane pregleda pravilnost izdatih računa. Klijent primljene račune dodaje u dokumentaciju kao sliku ili pdf, knjigovođa neposredno uz pomoć eKnjiženja (OCR) dobija XML za uvoz. Primljeni dokumenti u PANTHEON-u su na taj način dopunjeni i slikom realnog dokumenta. U PANTHEON Web Light-u zalihe se automatski vode, računovođa ne treba ručno da knjiži razlike u zalihama za pripremu bilansa. Način rada omogućava da knjigovođa sa klijentom podesi digitalizaciju primljene pošte, proces potvrde računa kao i da podesi plan plaćanja.

  Rezervišite svoj termin da vam prezentujemo Web Light:
  Da li biste želeli da vam rad uPANTHEON Web Light bolje predstavimo? Rezervišite svoj termin za prezentaciju: kontaktirajte naspozivom na broj +381643939562 ili na email: nenad.badovinac@azelija.rs.

  Detaljnije o nama pronađite na našoj web prezentaciji: www.azelija.rs
  Mart, 2022.